Co si vzít s sebou?

Doby, kdy jsme se o důchod, a především invalidní, nemuseli starat, pominuly koncem socialistické éry. Je potřeba si zažádat na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a vzít si potřebné doklady, které zahrnují mimo jiné občanský průkaz, všechny doklady o studiu, všechna potvrzení úřadu práce, evidenční list penzijního pojištění z posledního zaměstnání, případně muži doklady o výkonu vojenské služby a ženy rodné listy svých dětí.
 

Roky, které odpracujeme hrají klíčovou roli

Kdy do důchodového života vstoupíme, nezáleží na posudkovém lékaři, který řekne, že náš zdravotní stav odpovídá některému ze stupňů invalidity. Je totiž také třeba mít nějakou dobu pojištění. Tato podmínka se může zdát lehce splnitelná, ale spousta lidí se živí nelegálně, další jsou dlouhodobě v evidenci úřadu práce, takže mít odpracováno pěta třicet let je ne vždy reálné.