Nejen potrubí

Odborníci na Kanalizace se ale nevěnují výhradně potrubním systémům, skrytým v zemi. Disponují i technikou a dostatkem zkušeností i k čištění například zanesených koryt potoků, či řek., které jsou místy vedeny i pod zemí, zejména v hustě zastavěných oblastech, či pod komunikacemi. Nejenže kompletně odstraní nánosy a usazeniny a zajistí jejich kompletní odbornou likvidaci, ale taktéž upraví profil toku tak, aby do budoucna docházelo k co nejmenšímu usazování nečistot. Špičková firmy disponují dostatkem středisek a kapacit, takže jsou schopny provádět svoji činnost ve všech částech republiky.

Tlakové zkoušky těsnosti

Tato součást činnosti je velice důležitou, zejména v dnešní době, kdy se konečně věnuje zvýšená pozornost problematice znečišťování přírody jako celku a životně důležité podzemní vody zvláště. Tyto zkoušky se provádí buď vodou, nebo vzduchem a jejich úkolem je bezpečně vyloučit jakoukoliv možnost průniku nežádoucích látek z kanalizace do okolní zeminy a případně dál do životního prostředí.